Štefan Svrček - Sedačky Žilina - kontaktné informácie

Sídlo: Lietava, 013 18
Zápis: Register OÚ Žilina, Číslo živ. registra: 580-57444
IČO: 50175777
DIČ: 1078436733
Banka Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK1609000000000423480472
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Mob.: +421 904 444 633+421 948 476 851
e-mail: stefansvrceksteven@gmail.com
web: www.sedacky-zilina.sk