Postup vybavenia objednávky a dodacia lehota sedacích súprav

01

Vytvorenie záväznej objednávky

Po vytvorení objednávky pomocou nášho systému / alebo pri spísaní záväznej objednávky pri osobnej návšteve, budeme čakať na prijatie Vašej zálohovej platby na náš účet. V prípade záujmu zašleme poštou vzorky zvolených poťahových materiálov (potrebná telefonická objednávka).
Zálohová platba je vo výške 1/3 z celkovej sumy objednávky. Zálohovú platbu je potrebné uhradiť na náš účet vedený v Slovenskej sporiteľni (číslo účtu je uvedené v kontaktných údajoch).

02

Zálohová platba

Po prijatí zálohovej platby objednáme tovar na výrobu sedacej súpravy : drevo, kovanie, poťahový materiál.

03

Výroba sedačky

Po prijatí zálohovej platby začína plynúť 5 týždňová lehota na výrobu sedacej súpravy. Priemerná doba dodania našich sedacích súprav sa pohybuje okolo 3 týždňov, avšak proces môžu ovplyvniť aj naši dodávatelia, a preto si ponechávame rezervu.

04

Ukončenie výroby - výstupná kontrola

Po ukončení výroby prejde sedačka výstupnou kontrolou, otestujeme funkčnosť mechanizmov, čalúnenia, a sedačku komplet poskladáme. Následne Vás vyzveme k doplateniu a prevzatiu sedacej súpravy.

05

Prevzatie tovaru - dodanie sedacej súpravy

Cena sedacej súpravy nezahŕňa dovoz, preto si môžete sedaciu súpravu prevziať priamo vo výrobe, alebo v dohodnutom termíne vyzdvihnúť vašou prepravnou spoločnosťou. V prípade záujmu vám prepravnú firmu doporučíme.